Traduceri în letonă:

  • eļļas augs   

Exemple de exemplu, cu "plante oleaginoase", memoria de traducere

add example
ro Uleiul vegetal pur, produs din plante oleaginoase, prin presare, extracție sau alte proceduri comparabile, brut sau rafinat dar nemodificat din punct de vedere chimic, poate fi folosit, de asemenea, ca biocombustibil în cazurile specifice în care utilizarea sa este compatibilă cu tipul de motor implicat și cu cerințele corespunzătoare în privința emisiilor
lv īpašos gadījumos par biodegvielu var izmantot nerafinētu vai rafinētu, ķīmiski nemodificētu tīru augu eļļu, ko spiežot, ekstrahējot vai ar līdzvērtīgu paņēmienu iegūst no eļļas augiem, ja tā ir piemērota izmantojamo motoru tipam un ja tā atbilst emisijas prasībām
ro Directiva ‧/‧/CE permite comercializarea semințelor de bază, a semințelor certificate de orice fel și a semințelor comerciale ale anumitor specii de plante oleaginoase și pentru fibră
lv Ar Direktīvu ‧/‧/EK atļauj dažu eļļas augu un šķiedraugu sugu bāzes sēklu, visu sertificētu sēklu un komercsēklu tirdzniecību
ro D/‧ (d) Alte plante oleaginoase sau pentru fibre și alte plante industriale
lv D/‧ d) Citu eļ ļas augu vai šķiedraugu sēklas un citas tehniskās kultūras
ro semințele de crucifere și semințele de plante oleaginoase și pentru fibră, în cazul speciilor prevăzute de directivele ‧/CEE și ‧/CE
lv krustziežu un citu eļļas augu un šķiedraugu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvās ‧/EEK un ‧/EK
ro Directiva Comisiei din ‧ iunie ‧ de modificare a Directivei ‧/CEE de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”
lv Komisijas Direktīva (‧. gada ‧. jūnijs), ar kuru groza Direktīvu ‧/EEK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas oficiāli sertificētas kā
ro Statele membre iau măsuri astfel încât semințele de plante oleaginoase și pentru fibre
lv Dalībvalstis nodrošina, ka eļļas augu un šķiedraugu sēklas
ro Directiva Comisiei din ‧ februarie ‧ de modificare a anexelor la Directivele ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere, de cereale și respectiv de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor ‧/CEE și ‧/CEE
lv KOMISIJAS DIREKTĪVA (‧. gada ‧. februāris), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām ‧/EEK, ‧/EEK un ‧/EEK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un Direktīvas ‧/EEK un ‧/EEK
ro Alte semințe (semințe pentru horticultură, semințe și răsaduri pentru teren arabil, cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase și a semințelor de graminee
lv Pārējais sēklas materiāls (dārzkopības kultūru sēklas materiāls, sēklas un dēsti tīrumam, izņemot labību, sausie pākšaugi, kartupeļi, eļļas sēklu augi un zāles sēklas
ro întrucât, în consecință, este cazul să se modifice datele de punere în aplicare prevăzute la prima liniuță din articolul ‧ din Directiva ‧/CEE a Comisiei din ‧ aprilie ‧, de modificare a anexelor la Directiva ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante furajere, și la prima liniuță din articolul ‧ din Directiva ‧/CEE a Comisiei, din ‧ aprilie ‧, de modificare a anexelor la Directiva ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră
lv tā kā tādēļ jāgroza īstenošanas termiņi, kas noteikti ‧. panta ‧. punkta pirmajā ievilkumā Komisijas ‧. gada ‧. aprīļa Direktīvā ‧/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvai ‧/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību[‧], un ‧. panta ‧. punktā Komisijas ‧. gada ‧. aprīļa Direktīvā ‧/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvai ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧]
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE, în special articolul ‧ alineatul
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧,kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK‧, un jo īpaši tās ‧. panta ‧. punktu
ro Statele membre se asigură că semințele de plante oleaginoase și de plante de fibră sunt oficial controlate în cursul comercializării, cel puțin prin sondaj, pentru verificarea conformității lor cu cerințele prezentei directive.”
lv Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību tiktu veiktas oficiālas pārbaudes vismaz izlases pārbaužu veidā, lai pārbaudītu atbilstību šīs direktīvas prasībām.”
ro În conformitate cu procedura prevăzută la articolul ‧ alineatul, se iau măsuri astfel încât semințele de specii de plante oleaginoase sau pentru fibre, altele decât cele enumerate la alineatul, să poată fi comercializate începând cu anumite date determinate numai în cazul în care au fost certificate oficial drept „semințe de bază” sau „semințe certificate”
lv Saskaņā ar ‧. panta ‧. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt, ka pēc norādītajiem datumiem sēklas eļļas augu un šķiedraugu sugām, izņemot sugas, kas uzskaitītas ‧. punktā, nevar laist tirgū, ja vien tās nav oficiāli sertificētas kā
ro În scopul de a îmbunătăți, pe lângă valoarea genetică, calitatea exterioară a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre din Comunitate, trebuie prevăzute anumite condiții privind puritatea specifică și facultatea germinativă
lv Lai uzlabotu ne vien Kopienas eļļas augu un šķiedraugu sēklu ģenētisko kvalitāti, bet arī to ārējās pazīmes, būtu jānosaka dažas prasības attiecībā uz analītisko tīrību un dīgtspēju
ro Combinațiile de varietăți de plante oleaginoase și pentru fibre fac parte din sfera de aplicare a Directivei ‧/CE
lv Eļļas augu un šķiedraugu šķirņu kombinācijas ir iekļaujamas Direktīvas ‧/EK darbības jomā
ro Motivul acestor inițiative este concurența din partea celorlalte plante oleaginoase și a pieței mondiale
lv Šo iniciatīvu iemesls ir konkurence citu eļļas augu ražošanas nozarē un pasaules tirgū kopumā
ro Directiva din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră se modifică după cum urmează
lv Attiecībā uz eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību paredzēto ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu groza šādi
ro Directiva Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile
lv Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīva par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧]
ro Nu sunt incluse leguminoasele recoltate verzi, de exemplu lucerna, care sunt înregistrate la rubrica ‧, „Alte plante furajere”, culturile oleoproteaginoase (de exemplu, soia), care sunt înregistrate la rubrica ‧, „Culturi oleaginoase erbacee”, și leguminoasele cultivate ca legume care trebuie să se înregistreze la rubricile ‧, ‧ sau
lv Neiekļauj pākšaugus, ko novāc zaļus, piemēram, lucernu, kas ir jāiekļauj ‧. pozīcijā
ro Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile, modificată ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr
lv Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīva ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE a Comisiei, în special articolul ‧a
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧],kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu ‧/EEK, un jo īpaši tās ‧.a pantu
ro Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje
lv Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpniecības vai medicīnas vajadzībām; salmi un lopbarība
ro Având în vedere importanța lor tot mai mare în interiorul Comunității, trebuie să se includă în domeniul de aplicare al anumitor definiții din Directiva ‧/CE, pe lângă semințele de floarea soarelui, semințele din soiuri hibride de plante oleaginoase și pentru fibre
lv Ņemot vērā to pieaugošo nozīmi Kopienā, arī eļļas augu un šķiedraugu sugu hibrīdo šķirņu sēklas līdz ar saulespuķu sēklām būtu jāiekļauj dažu Direktīvas ‧/EK definīciju darbības jomā
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile, modificată ultima dată de Directiva ‧/CEE, în special art. ‧ alin. (‧a) și art. ‧a
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu realizāciju‧,kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK, un jo īpaši tās ‧. panta ‧.a punktu un ‧.a pantu
ro de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate
lv ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas
ro Directiva ‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre
lv PADOMES DIREKTĪVA ‧/EK (‧. gada ‧. jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 6717 Exemple de Expresie potrivite plante oleaginoase.S-au găsit în 1,577 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.