Traduceri în letonă:

  • eļļas augs   

Exemple de exemplu, cu "plante oleaginoase", memoria de traducere

add example
ro Directiva Comisiei din ‧ aprilie ‧ de modificare a anexelor la Directivele ‧/CEE și ‧/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor ‧/CEE și ‧/CEE
lv KOMISIJAS DIREKTĪVA (‧. gada ‧. aprīlis), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām ‧/EEK un ‧/EEK attiecīgi par lopbarības augu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību, kā arī Direktīvas ‧/EEK un ‧/EEK
ro Alte semințe (semințe pentru horticultură, semințe și răsaduri pentru teren arabil, cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase și a semințelor de graminee
lv Pārējais sēklas materiāls (dārzkopības kultūru sēklas materiāls, sēklas un dēsti tīrumam, izņemot labību, sausie pākšaugi, kartupeļi, eļļas sēklu augi un zāles sēklas
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de fibre, modificată ultima dată prin Directiva ‧/CE, în special art. ‧ alin. lit. (a
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧,kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EK, un jo īpaši tās ‧. panta ‧. punkta a) apakšpunktu
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE, în special articolul ‧ alineatul
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧,kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK‧, un jo īpaši tās ‧. panta ‧. punktu
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul ‧ a
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Iestāšanās aktu, un jo īpaši tās ‧. panta a) punktu
ro Prezenta directivă se referă la admiterea soiurilor de sfeclă, plante furajere, cereale, cartofi, precum și de plante oleaginoase și pentru fibră într-un catalog comun al soiurilor de plante agricole ale căror semințe sau al căror material săditor pot fi comercializate conform dispozițiilor din directivele privind comercializarea semințelor de sfeclă (‧/CE), a semințelor de plante furajere (‧/CEE), a semințelor de cereale (‧/CEE), a cartofilor de sămânță (‧/CE), respectiv a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră (‧/CE
lv Šī direktīva attiecas uz to biešu, lopbarības augu, labības, kartupeļu, kā arī eļļas augu un šķiedraugu šķirņu atzīšanu iekļaušanai kopējā lauksaimniecības augu sugu šķirņu katalogā, kuru sēklas var piedāvāt tirgū saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti direktīvās attiecīgi par biešu sēklu (‧/EK), lopbarības augu sēklu (‧/EEK), labības sēklu (‧/EEK), sēklas kartupeļu (‧/EK), kā arī eļļas augu un šķiedraugu sēklu (‧/EK) tirdzniecību
ro În conformitate cu procedura prevăzută la articolul ‧ alineatul, se iau măsuri astfel încât semințele de specii de plante oleaginoase sau pentru fibre, altele decât cele enumerate la alineatul, să poată fi comercializate începând cu anumite date determinate numai în cazul în care au fost certificate oficial drept „semințe de bază” sau „semințe certificate”
lv Saskaņā ar ‧. panta ‧. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt, ka pēc norādītajiem datumiem sēklas eļļas augu un šķiedraugu sugām, izņemot sugas, kas uzskaitītas ‧. punktā, nevar laist tirgū, ja vien tās nav oficiāli sertificētas kā
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧, privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE, în special articolul ‧ alineatul
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību [‧], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK, un jo īpaši tās ‧. panta ‧. punktu
ro Producția de plante și semințe pentru culturi de cereale, plante oleaginoase, plante furajere și tehnice și cartofi
lv Augkopība – sēklas audzēšana labībai, eļļas augiem, lopbarībai un tehniskajām kultūrām un kartupeļiem
ro DIRECTIVA CONSILIULUI din ‧ iunie ‧ de modificare a Directivelor ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE și ‧/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a cartofilor de sămânță și a semințelor de plante oleaginoase și textile
lv Padomes direktīva (‧. gada ‧. jūnijs), ar ko groza Direktīvas Nr. ‧/EEK, Nr. ‧/EEK, Nr. ‧/EEK, Nr. ‧/EEK un Nr. ‧/EEK par biešu sēklu, lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, sēklas kartupeļu, kā arī eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību
ro Directiva Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile
lv Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīva par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧]
ro GRUPUL CONSULTATIV „CEREALE, PLANTE OLEAGINOASE ȘI PROTEAGINOASE”
lv PADOMDEVĒJA GRUPA GRAUDAUGU, EĻĻAS SĒKLU UN PROTEĪNAUGU JAUTĀJUMOS
ro Decizia ‧/‧/CE a Comisiei din ‧ ianuarie ‧ privind autorizarea imprimării de neșters a informațiilor înscrise pe ambalajele de semințe de plante oleaginoase și de fibre, modificând Decizia ‧/‧/CEE privind autorizarea imprimării de neșters a informațiilor menționate pe ambalajele anumitor specii de plante furajere (JO L ‧, ‧.‧.‧, p
lv Komisijas ‧. gada ‧. janvāra Lēmums ‧/‧/EK, ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz eļļas augu un šķiedraugu sēklu iesaiņojumiem un groza Lēmumu ‧/‧/EEK, ar kuru atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz dažu lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem (OV L ‧, ‧.‧.‧., ‧. lpp
ro DIRECTIVA ‧/CE A CONSILIULUI din ‧ decembrie ‧ de modificare, cu privire la consolidarea pieței interne, a varietăților vegetale modificate genetic și a resurselor genetice ale plantelor, a directivelor ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE și ‧/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, semințelor de plante furajere, semințelor de cereale, cartofilor de sămânță, semințelor de plante oleaginoase și de fibră și a semințelor de legume, precum și catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole
lv Padomes ‧. gada ‧. decembra Direktīva ‧/EK, ar ko attiecībā uz iekšējā tirgus konsolidēšanu, ģenētiski modificētu augu šķirnēm un augu ģenētiskajiem resursiem groza Direktīvas ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK un ‧/EEK par biešu sēklu, lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, sēklas kartupeļu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu, kā arī dārzeņu sēklu tirdzniecību, un par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu
ro având în vedere Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, în special articolul
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un jo īpaši tās ‧. pantu
ro În scopul de a îmbunătăți, pe lângă valoarea genetică, calitatea exterioară a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre din Comunitate, trebuie prevăzute anumite condiții privind puritatea specifică și facultatea germinativă
lv Lai uzlabotu ne vien Kopienas eļļas augu un šķiedraugu sēklu ģenētisko kvalitāti, bet arī to ārējās pazīmes, būtu jānosaka dažas prasības attiecībā uz analītisko tīrību un dīgtspēju
ro Exploatații specializate în culturi în câmp = D/‧ (grâu comun și grâu spelt) + D‧ (grâu dur) + D/‧ (secară) + D/‧ (orz) + D/‧ (ovăz) + D/‧ (porumb boabe) + D/‧ (orez) + D/‧ (alte cereale) + D/‧ (plante proteaginoase) + D/‧ (cartofi) + D/‧ (sfeclă de zahăr) + D/‧ (rădăcinoase și tuberculi furajeri) + D/‧ (tutun) + D/‧ (hamei) + D/‧ (bumbac) + D/‧ (colză și rapiță) + D/‧ (floarea-soarelui) + D/‧ (soia) + D/‧ (in pentru ulei) + D/‧ (alte semințe oleaginoase) + D/‧ (in textil) + D/‧ (cânepă) + D/‧ (alte plante textile) + D/‧ (plante aromatice, medicinale și condimente) + D/‧ (plante industriale nemenționate în altă parte) + D/‧a (legume proaspete, pepeni, căpșuni pe câmp deschis) + D‧ (plante furajere) + D‧ (semințe și răsaduri de teren arabil) + D‧ (alte culturi de teren arabil) + D‧ (pârloage prin programe de ajutor) + I/‧ (culturi succesive secundare
lv Vispārējā augkopība = D/‧ (parastie un speltas kvieši) + D/‧ (cietie kvieši) + D/‧ (rudzi) + D/‧ (mieži) + D/‧ (auzas) + D/‧ (graudu kukurūza) + D/‧ (rīsi) + D/‧ (cita labība) + D/‧ (proteīnaugi) + D/‧ (kartupeļi) + D/‧ (cukurbietes) + D/‧ (rupjās lopbarības saknes un bumbuļi) + D/‧ (tabaka) + D/‧ (apiņi) + D/‧ (kokvilna) + D/‧ (rapsis un ripsis) + D/‧ (saulespuķes) +D/‧ (soja) + D/‧ (linsēklas (eļļas lini)) + D/‧ (citas eļļas augu kultūras) +D/‧ (lini) + D/‧ (kaņepes) + D/‧ (citi tekstilaugi) + D/‧ (aromātiskie un ārstniecības augi) + D/‧ (tehniskās kultūras, kas nav minētas citur) + D/‧a (svaigi dārzeņi, melones, atklātā lauka zemenes) + D/‧ (rupjās lopbarības augi) + D/‧ (laukaugu sēklas un stādi) + D/‧ (citi laukaugi) + D/‧ (saimnieciski neizmantota papuve, uz kuru attiecas atmatu sekmēšanas shēmas) + I/‧ (secīgas sekundārās kultūras
ro D/‧ (d) Alte plante oleaginoase sau pentru fibre și alte plante industriale
lv D/‧ d) Citu eļ ļas augu vai šķiedraugu sēklas un citas tehniskās kultūras
ro Totuși, dacă porumbul este luat în considerare separat, se utilizează productivitatea „porumbului” pentru porumb și productivitatea „cerealelor, altele decât porumbul” pentru cereale, plante oleaginoase, semințe de in, precum și pentru inul și cânepa destinate producției de fibre
lv Ja kukurūza ir izdalīta atsevišķi, tad
ro Statele membre se asigură că semințele de plante oleaginoase și de plante de fibră sunt oficial controlate în cursul comercializării, cel puțin prin sondaj, pentru verificarea conformității lor cu cerințele prezentei directive.”
lv Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību tiktu veiktas oficiālas pārbaudes vismaz izlases pārbaužu veidā, lai pārbaudītu atbilstību šīs direktīvas prasībām.”
ro DIRECTIVA CONSILIULUI din ‧ iulie ‧ de modificare a Directivelor ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE și ‧/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a cartofilor de sămânță, a materialelor de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră și a semințelor de legume
lv PADOMES DIREKTĪVA (‧. gada ‧ jūlijs), kas groza Direktīvas ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK un ‧/EEK par biešu sēklu, lopbarības augu sēklu, labības sēklu, sēklas kartupeļu, vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, eļļas augu un šķiedraugu sēklu un dārzeņu sēklu tirdzniecību
ro să aducă la cunoștința operatorilor faptul că aceste plante ar trebui eradicate pentru a minimiza posibilitatea apariției efectelor negative generate de rapița cu semințe oleaginoase Ms‧, Rf‧ și Ms‧xRf
lv jāinformē uzņēmēji, ka šie augi jāizskauž, lai mazinātu iespēju, ka no Ms‧, Rf‧ un Ms‧xRf‧ eļļas rapša rodas neparedzēta negatīva ietekme
ro Directiva Comisiei din ‧ februarie ‧ de modificare a anexelor la Directivele ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere, de cereale și respectiv de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor ‧/CEE și ‧/CEE
lv KOMISIJAS DIREKTĪVA (‧. gada ‧. februāris), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām ‧/EEK, ‧/EEK un ‧/EEK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un Direktīvas ‧/EEK un ‧/EEK
ro În cadrul Comunității se efectuează teste și verificări comparative comunitare pentru controlul ulterior al eșantioanelor, prelevate prin sondaj, de semințe de plante oleaginoase și de plante pentru fibre, introduse pe piață în conformitate cu dispozițiile obligatorii sau facultative ale prezentei directive
lv Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras paņemtas paraugu ņemšanas laikā
ro Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L ‧, ‧.‧.‧, p
lv Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīva ‧/‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (OV L ‧, ‧.‧.‧., ‧. lpp
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 6717 Exemple de Expresie potrivite plante oleaginoase.S-au găsit în 1,562 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.