Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
ro De ce trebuie să mergem înapoi la Oracol?
en Why do we have to go back to that Oracle place?
ro " sunt duşi de disperare la moarte, oracolul nostru al numerelor tace. "
en But it may just note your name for State Security
ro Oracolul tolerează aparent dezacordurile atâta vreme cât şobolanii le ţin în limite rezonabile
en The Oracle apparently tolerates disagreement with their way as long as the rats keep it on a low flame
ro Oracolul ţi- a răpit şi dorinţa?
en Has the oracle rogued you of your desire as well?
ro Avem agenţi sub acoperire foarte aproape de Oracol
en We have undercover agents very high up in the Oracle
ro Am venit în faţa Oracolelor pentru îndrumare
en I come before the Oracles for guidance and direction
ro Cum vor trece de toată pază pe care Oracolul a pus- o în preajma noastră?Crede- mă
en How are they gonna get by all the security the Oracle has piled on us?
ro Angel, sper că mă înşel, dar....... ar trebui să mergi la Oracole
en Angel, I hope I' m wrong about this, but...... you should see the Oracles
ro Că portalul Oracolului chiar funcţionează.Portalul e un incinerator
en That the Oracle' s portal really does work
ro Oracolul vostru i- a jefuit şi i- a ucis!
en They' re dead!
ro Deducerea taxelor se face cu acceptul Oracolului
en Tax- deductible gifts to the Oracle accepted
ro Aduceti- mi ochii Oracolului
en Bring me the eyes of the Oracle
ro la fel cum fac şi pentru Oracol
en I do it with joy, as I do all my works for the Oracle
ro Dar Oracolul îi poate folosi aici pentru multe lucruri bune
en But the Oracle can use it for many good works here
ro Se pare că toţi sunt de acord că Oracolul este calea de urmat
en It seems they all agree that the Way of the Oracle is the way to go
ro Ăsta e oracolul?
en Is it the oracle?
ro Nu am nevoie de Oracole
en I don' t need the Oracles
ro Ne închinăm cu umilinţă în faţa oracolului care ştie tot
en We come humbly seeking the Oracle of All Knowledge
ro Ce se va întâmpla cu Oracolul şi cu oamenii care cred în el?
en Okay, let' s just say you do get what you want
ro Cine ţi- a zis de Oracole?
en Who told you about the Oracles?
ro Trebuie să vă încredeţi în Oracol
en You can' t listen to him
ro Ochii Oracolului
en The eyes of the Oracle
ro Trebuie să încropim un plan pentru a ajunge la Oracol
en Different worlds, different quotes.We need to make up a plan for a move on the Oracle compound
ro Nu e un oracol pentru copii
en Not the quiz kid
ro Dacă îmi promiţi că nu le vei spune, te las să te duci la oracol
en So you promise not to tell, I' il let you see the oracle
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,34 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.