Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

oracol grecoracle

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
Să continuăm să mergem.... ‧B conform regulilor OracoluluiCome on.Let' s just keep moving.... ‧B of the Oracle rules
Avem oracolul!- Comoara tocmai ne asteaptaThe treasure' s just waiting for us
Oracolul tolerează aparent dezacordurile atâta vreme cât şobolanii le ţin în limite rezonabileThe Oracle apparently tolerates disagreement with their way as long as the rats keep it on a low flame
Prieteni şi colaboratori pe calea Oracolului, semnele sfârşitului sunt aproapeMy friends and coworkers in the way of the Oracle, the signs of the end times are all around us
Trebuie să încropim un plan pentru a ajunge la OracolDifferent worlds, different quotes.We need to make up a plan for a move on the Oracle compound
Totul e controlat de OracolIt' s all controlled by the Oracle
Aşa cum a spus oracolulIt is as the oracle said
Si Oracolul n- a spus nimic despre asta?And the Oracle said nothing of this?
In Biblie, sau intr- un oracol?In the Bible, or in the prayer book?
Asta ti- a spus Oracolul?Is this what the Oracle has told you?
Spune- mi despre OracolTell me about the Oracle
Fiindcă se pare că, deşi e sclavă şi captivă a unor bătrâni desfrânaţi, cuvintele oracolului pot da foc la tot ceea ce eu iubescBecause it seems now I' am a...... slave and captive of luxurious old men.The oracle' s words can set fire to all that I love
Ştiu că există o putere măreaţă numită Computer, mai înţeleaptă decât Oracolul din Delphi, o putere care controlează totul, şi căreia îi putem vorbiI know that there is a great power called Computer, wiser than the oracle at Delphi, a power which controls all of this, and to which we can speak
Avem agenţi sub acoperire foarte aproape de OracolWe have undercover agents very high up in the Oracle
Se pare că toţi sunt de acord că Oracolul este calea de urmatIt seems they all agree that the Way of the Oracle is the way to go
Vechii greci aveau oracole, femei cu darul previziunii viitoruluiAncient Greeks had oracles, a band of women blessed with the gift of future sight
E un sistem de credinţe şi comportamente bazate pe obedienţa Stăpânului OracolIt' s a system of belief and behavior based on obedience to the Master Oracle
Evident, Oracolul câştigă întotdeaunaNaturally, the Oracle always wins
Am venit în faţa Oracolelor pentru îndrumareI come before the Oracles for guidance and direction
Muzeul Delphi, situat în apropiere de faimosul Oracol din Delphi, va fi deschis în aprilieThe Museum of Delphi, near the famous Delphic Oracle, will open in April
Eşti un oracol al înţelepciuni, MartaYou' re an oracle of wisdom, Marta
Aduceti- mi ochii OracoluluiBring me the eyes of the Oracle
Probabil că Oracolul aprobă şi meniurileThe Oracle probably has approval of all menus, too
Maestrul Oracol declară că Michiganul e fără şobolani" Master Oracle declares Michigan rat- free. "
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,344 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.