Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

oracol grecoracle

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
Evident, Oracolul câştigă întotdeaunaNaturally, the Oracle always wins
Si Oracolul n- a spus nimic despre asta?And the Oracle said nothing of this?
la fel cum fac şi pentru OracolI do it with joy, as I do all my works for the Oracle
Taktra Rinpoche, Oracolul mi- a spus... ca daca nu parasesc Lhasa si nu ma dedic rugaciunii, viata mea se va sfirsi curind[ Reting Rinpoche ]Taktra Rinpoche, the Oracle has told me... that if I don' t leave Lhasa and devote myself to prayer, my life will be cut short
Atunci trebuie să consultăm oracolul, Lama NorbuThen we must ask the oracle, Lama Norbu
Nu am nevoie de OracoleI don' t need the Oracles
Aduceti- mi ochii OracoluluiBring me the eyes of the Oracle
Se pare că toţi sunt de acord că Oracolul este calea de urmatIt seems they all agree that the Way of the Oracle is the way to go
Spune- mi despre OracolTell me about the Oracle
Că portalul Oracolului chiar funcţionează.Portalul e un incineratorThat the Oracle' s portal really does work
Confuzia pe care poate o simţiţi azi care după cum aţi văzut a crescut a fost prevăzută de Maestrul OracolThe confusion that you may be feeling today as you see the unrest increase has been foreseen by the Master Oracle
Ăsta e oracolul?Is it the oracle?
E un sistem de credinţe şi comportamente bazate pe obedienţa Stăpânului OracolIt' s a system of belief and behavior based on obedience to the Master Oracle
Eforii aleg numai cele mai frumoase fete spartane să trăiască printre ei ca oracoleThe ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live amongst them as oracles
Vechii greci aveau oracole, femei cu darul previziunii viitoruluiAncient Greeks had oracles, a band of women blessed with the gift of future sight
Am putea avea micul nostru comunicator, ne- am luă tălpăşiţa în lumea Oracolului şi, ne vom distraIf we could just get our little communicator back, uh, we' il mosey on over to Oracle World and, uh, enjoy ourselves
Eşti un oracol?Are you an oracle?
Tot în apropiere se află şi Delphi – loc al oracolului şi al sanctuarului lui Apollo – cunoscut şi drept „ centrul lumii ”Also nearby is Delphi-- site of the oracle and the sanctuary of Apollo-- once known as the " navel of the world "
Aşa că m- am întors la Oracole....... şi pe urmă le- am cerut să dea ceasul înapoi....... ca şi cum acea zi nu ar fi existatSo I went back to the Oracles...... and asked them to turn back the clock...... as though that day had never happened
Dar cu cât am învăţat mai mult, cu atât m- am dăruit mai mult Oracolului, mi- am dat seama că e adevăratBut the more I learned, the more I gave myself to the Oracle, the more I realized it had to be true
Să continuăm să mergem.... ‧B conform regulilor OracoluluiCome on.Let' s just keep moving.... ‧B of the Oracle rules
E aşa cum a spus oracolulIt is as the oracle foretold
Avem oracolul!- Comoara tocmai ne asteaptaThe treasure' s just waiting for us
Cine ţi- a zis de Oracole?Who told you about the Oracles?
De ce trebuie să mergem înapoi la Oracol?Why do we have to go back to that Oracle place?
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,208 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.