Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
ro Făurită din tripodul Oracolului din Delphi, Axa...... e un arc metalic pe bază de marmură, şi are aproximativ...... ‧ picioare înălţime şi cântăreşte ‧ de kg
en Forged from the tripod of the Delphic oracle, the Axis...... a metal arch set into a marble base, stands approximately...... ‧ feet high and weighs ‧ pounds
ro Avem agenţi sub acoperire foarte aproape de Oracol
en We have undercover agents very high up in the Oracle
ro Oracolul tolerează aparent dezacordurile atâta vreme cât şobolanii le ţin în limite rezonabile
en The Oracle apparently tolerates disagreement with their way as long as the rats keep it on a low flame
ro Oracolul însuşi e foarte încântat
en The Master Oracle himself is very pleased
ro Atunci trebuie să consultăm oracolul, Lama Norbu
en Then we must ask the oracle, Lama Norbu
ro Aduceti- mi ochii Oracolului
en Bring me the eyes of the Oracle
ro Dar tu esti Oracolul lui Jor- El
en But you' re Jor- El' s oracle
ro Evident, Oracolul câştigă întotdeauna
en Naturally, the Oracle always wins
ro Nu au libertatea cuvântului fără acordul Oracolului
en No real freedom of speech without Oracle approval
ro Dar cu cât am învăţat mai mult, cu atât m- am dăruit mai mult Oracolului, mi- am dat seama că e adevărat
en But the more I learned, the more I gave myself to the Oracle, the more I realized it had to be true
ro De ce trebuie să mergem înapoi la Oracol?
en Why do we have to go back to that Oracle place?
ro Taktra Rinpoche, Oracolul mi- a spus... ca daca nu parasesc Lhasa si nu ma dedic rugaciunii, viata mea se va sfirsi curind
en [ Reting Rinpoche ]Taktra Rinpoche, the Oracle has told me... that if I don' t leave Lhasa and devote myself to prayer, my life will be cut short
ro Angel, sper că mă înşel, dar....... ar trebui să mergi la Oracole
en Angel, I hope I' m wrong about this, but...... you should see the Oracles
ro Ca un oracol ce îţi clarifică
en Like a kaleidoscope made clear
ro Oracolul e un stil de viaţă care înlătură grijile şi dubiile
en The Oracle is a way of life that removes care and doubt
ro Avem oracolul!- Comoara tocmai ne asteapta
en The treasure' s just waiting for us
ro Confuzia pe care poate o simţiţi azi care după cum aţi văzut a crescut a fost prevăzută de Maestrul Oracol
en The confusion that you may be feeling today as you see the unrest increase has been foreseen by the Master Oracle
ro Dacă îmi promiţi că nu le vei spune, te las să te duci la oracol
en So you promise not to tell, I' il let you see the oracle
ro Fiindcă se pare că, deşi e sclavă şi captivă a unor bătrâni desfrânaţi, cuvintele oracolului pot da foc la tot ceea ce eu iubesc
en Because it seems now I' am a...... slave and captive of luxurious old men.The oracle' s words can set fire to all that I love
ro Si Oracolul n- a spus nimic despre asta?
en And the Oracle said nothing of this?
ro Cine ţi- a zis de Oracole?
en Who told you about the Oracles?
ro Ştiu că există o putere măreaţă numită Computer, mai înţeleaptă decât Oracolul din Delphi, o putere care controlează totul, şi căreia îi putem vorbi
en I know that there is a great power called Computer, wiser than the oracle at Delphi, a power which controls all of this, and to which we can speak
ro Maestrul Oracol?
en Master Oracle?
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,239 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.