Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
ro Evident, Oracolul câştigă întotdeauna
en Naturally, the Oracle always wins
ro Si Oracolul n- a spus nimic despre asta?
en And the Oracle said nothing of this?
ro la fel cum fac şi pentru Oracol
en I do it with joy, as I do all my works for the Oracle
ro Taktra Rinpoche, Oracolul mi- a spus... ca daca nu parasesc Lhasa si nu ma dedic rugaciunii, viata mea se va sfirsi curind
en [ Reting Rinpoche ]Taktra Rinpoche, the Oracle has told me... that if I don' t leave Lhasa and devote myself to prayer, my life will be cut short
ro Atunci trebuie să consultăm oracolul, Lama Norbu
en Then we must ask the oracle, Lama Norbu
ro Nu am nevoie de Oracole
en I don' t need the Oracles
ro Aduceti- mi ochii Oracolului
en Bring me the eyes of the Oracle
ro Se pare că toţi sunt de acord că Oracolul este calea de urmat
en It seems they all agree that the Way of the Oracle is the way to go
ro Spune- mi despre Oracol
en Tell me about the Oracle
ro Că portalul Oracolului chiar funcţionează.Portalul e un incinerator
en That the Oracle' s portal really does work
ro Confuzia pe care poate o simţiţi azi care după cum aţi văzut a crescut a fost prevăzută de Maestrul Oracol
en The confusion that you may be feeling today as you see the unrest increase has been foreseen by the Master Oracle
ro Ăsta e oracolul?
en Is it the oracle?
ro E un sistem de credinţe şi comportamente bazate pe obedienţa Stăpânului Oracol
en It' s a system of belief and behavior based on obedience to the Master Oracle
ro Eforii aleg numai cele mai frumoase fete spartane să trăiască printre ei ca oracole
en The ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live amongst them as oracles
ro Vechii greci aveau oracole, femei cu darul previziunii viitorului
en Ancient Greeks had oracles, a band of women blessed with the gift of future sight
ro Am putea avea micul nostru comunicator, ne- am luă tălpăşiţa în lumea Oracolului şi, ne vom distra
en If we could just get our little communicator back, uh, we' il mosey on over to Oracle World and, uh, enjoy ourselves
ro Eşti un oracol?
en Are you an oracle?
ro Tot în apropiere se află şi Delphi – loc al oracolului şi al sanctuarului lui Apollo – cunoscut şi drept „ centrul lumii ”
en Also nearby is Delphi-- site of the oracle and the sanctuary of Apollo-- once known as the " navel of the world "
ro Aşa că m- am întors la Oracole....... şi pe urmă le- am cerut să dea ceasul înapoi....... ca şi cum acea zi nu ar fi existat
en So I went back to the Oracles...... and asked them to turn back the clock...... as though that day had never happened
ro Dar cu cât am învăţat mai mult, cu atât m- am dăruit mai mult Oracolului, mi- am dat seama că e adevărat
en But the more I learned, the more I gave myself to the Oracle, the more I realized it had to be true
ro Să continuăm să mergem.... ‧B conform regulilor Oracolului
en Come on.Let' s just keep moving.... ‧B of the Oracle rules
ro E aşa cum a spus oracolul
en It is as the oracle foretold
ro Avem oracolul!- Comoara tocmai ne asteapta
en The treasure' s just waiting for us
ro Cine ţi- a zis de Oracole?
en Who told you about the Oracles?
ro De ce trebuie să mergem înapoi la Oracol?
en Why do we have to go back to that Oracle place?
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,414 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.