Traduceri în engleză:

  • family tree   
  • genealogical tree   
  • pedigree   
    (noun, adjv   )

Exemple de exemplu, cu "arbore genealogic", memoria de traducere

add example
ro Phan Bing purcese să- şi clădescă propria cracă din arborele genealogic al familiei Woodruff
en Phan Bing went on to found his own branch of... the Woodruff family tree
ro Privesc acest arbore genealogic, cu ramurile lui tot mai subtiri
en Looking at this family treeThe branches wearing thin
ro Un arbore genealogic plin de noduri
en That' s a pretty gnarly family tree
ro Identitatea, originea și arborele genealogic al componentelor evaluate
en The identity, origin and pedigree of the evaluated components
ro E arborele genealogic
en It' s my family tree
ro Bernardo Salviati poate să- şi urmărească arborele genealogic până la Machiavelli
en Bernardo Salviati can actually... trace his family back to Machiavelli
ro Ne- am pierdut jumătate din arborele genealogic
en We' ve lost half our family tree!
ro Deja am făcut partea mea din arborele genealogic... şi Ray nu pare să ştie ceva despre partea voastră
en We' ve already done my side of the family tree... and Ray doesn' t seem to know anything about yours
ro Încă mai faci cercetări despre arborii genealogici?
en Does he/she need some help?
ro Si e important pentru siguranta lor si a altora... sa obtinem cat mai multe informatii despre parintii dvs... si orice altceva in arborele dvs genealogic care ar putea explica... reactiile produse de aceste doua fete
en And it is very important for their safety and for the safety of others... that we get as much information as possible about your mother and your father... and anything about your family tree that may be able to explain... the reactions that are being caused by these two girls
ro Tot felul de certificate de nastere, arbori genealogici, taieturi din ziare despre mine
en All kinds of birth records, family trees, newspaper clippings about me
ro Nu discut arborele genealogic
en I did not come here to chatter pedigrees
ro Asta este arborele tău genealogic?
en Is that your family tree?
ro Un caine mare si urat a urinat pe arborele meu genealogic!
en A big ugly dog lifted its leg on my family tree!
ro Le dai detaliile cărtii de credit si obtii arborele genealogic al familiei
en You type in your credit- card details and up comes your family tree.It' s amazing
ro Verificarea unui arbore genealogic a devenit ceva foarte laborios
en Of course that the lineage has you transformed into a lucrative business
ro Vedeti, si eu am avut un străbunic care era exact ca voi, ascendent în arborele meu genealogic
en I have also some great great grand daddies.Ver top of my familiestamboom, He called Sylis Wilkinson
ro Profesorul, arheologul şi istoricul Enver Imamovic din cadrul Facultăţii de Filosofie din Sarajevo a finalizat recent un arbore genealogic al dinastiilor regale bosniace
en Sarajevo professor, archeologist and historian Enver Imamovic, from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, recently completed a genealogical tree of the Bosnian royal families
ro Am arborele genealogic al lui
en I have his family tree
ro Lucrăm la un arbore genealogic pentru şcoală, Lucy
en Well, we' re working on a family tree project at school, Lucy
ro Certificate de naştere, atestări bisericeşti, chiar întregul arbore genealogic este cercetat
en Birth certificates, church records, even whole family trees are submitted for consideration
ro Dacă ne- am face arborele genealogic până la origini, am descoperi desigur o stea explodată
en The near spacecraft even transmitted information back to earth for about two weeks while on the surface
ro Arborele genealogic?
en Gen-- genetic tree?
ro V- am obţinut adresa de la o companie ce se ocupă cu arborele genealogic
en I- I got your address from genetic tree
ro Acesta e arborele meu genealogic, ajungând până acum ‧ de ani
en This is my family tree going back ‧ years
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 2834 Exemple de Expresie potrivite arbore genealogic.S-au găsit în 0,841 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.