Traduceri în engleză:

  • family tree   
  • genealogical tree   
  • pedigree   
    (noun, adjv   )

Exemple de exemplu, cu "arbore genealogic", memoria de traducere

add example
ro E arborele genealogic
en It' s my family tree
ro Profesorul, arheologul şi istoricul Enver Imamovic din cadrul Facultăţii de Filosofie din Sarajevo a finalizat recent un arbore genealogic al dinastiilor regale bosniace
en Sarajevo professor, archeologist and historian Enver Imamovic, from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, recently completed a genealogical tree of the Bosnian royal families
ro Mai mult e un arbore genealogic decât o carte de preziceri
en This is more like a family tree than a fortune telling book
ro Acesta e arborele meu genealogic, ajungând până acum ‧ de ani
en This is my family tree going back ‧ years
ro Lucrăm la un arbore genealogic pentru şcoală, Lucy
en Well, we' re working on a family tree project at school, Lucy
ro Ne- am pierdut jumătate din arborele genealogic
en We' ve lost half our family tree!
ro Dacă ne- am face arborele genealogic până la origini, am descoperi desigur o stea explodată
en The near spacecraft even transmitted information back to earth for about two weeks while on the surface
ro Asta este arborele tău genealogic?
en Is that your family tree?
ro Un arbore genealogic plin de noduri
en That' s a pretty gnarly family tree
ro Phan Bing purcese să- şi clădescă propria cracă din arborele genealogic al familiei Woodruff
en Phan Bing went on to found his own branch of... the Woodruff family tree
ro Arborele genealogic?
en Gen-- genetic tree?
ro Identitatea, originea și arborele genealogic al componentelor evaluate
en The identity, origin and pedigree of the evaluated components
ro Tot felul de certificate de nastere, arbori genealogici, taieturi din ziare despre mine
en All kinds of birth records, family trees, newspaper clippings about me
ro Bernardo Salviati poate să- şi urmărească arborele genealogic până la Machiavelli
en Bernardo Salviati can actually... trace his family back to Machiavelli
ro Am arborele genealogic al lui
en I have his family tree
ro Privesc acest arbore genealogic, cu ramurile lui tot mai subtiri
en Looking at this family treeThe branches wearing thin
ro Ne- a pus să facem un arbore genealogic şi m- am gândit că ar fi fost un bun cadou de Crăciun pentru familia mea, ştii şi... am descoperit că bunica mamei mele a fost... a fost neagră, ceea ce înseamnă că mama mea are o parte neagră, ceea ce înseamnă că şi eu
en Well, she made us do this family tree... and I thought it was gonna be a good Christmas present for my family.You know? And
ro Vedeti, si eu am avut un străbunic care era exact ca voi, ascendent în arborele meu genealogic
en I have also some great great grand daddies.Ver top of my familiestamboom, He called Sylis Wilkinson
ro Si e important pentru siguranta lor si a altora... sa obtinem cat mai multe informatii despre parintii dvs... si orice altceva in arborele dvs genealogic care ar putea explica... reactiile produse de aceste doua fete
en And it is very important for their safety and for the safety of others... that we get as much information as possible about your mother and your father... and anything about your family tree that may be able to explain... the reactions that are being caused by these two girls
ro E în arborele genealogic, ai putea spune
en TEACHEF:By the family tree, you might say?
ro Un caine mare si urat a urinat pe arborele meu genealogic!
en A big ugly dog lifted its leg on my family tree!
ro Nu discut arborele genealogic
en I did not come here to chatter pedigrees
ro Le dai detaliile cărtii de credit si obtii arborele genealogic al familiei
en You type in your credit- card details and up comes your family tree.It' s amazing
ro V- am obţinut adresa de la o companie ce se ocupă cu arborele genealogic
en I- I got your address from genetic tree
ro Încă mai faci cercetări despre arborii genealogici?
en Does he/she need some help?
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 2834 Exemple de Expresie potrivite arbore genealogic.S-au găsit în 1,451 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.