Traduceri în engleză:

  • family tree   
  • genealogical tree   
  • pedigree   
    (noun, adjv   )

Exemple de exemplu, cu "arbore genealogic", memoria de traducere

add example
E în arborele genealogic, ai putea spuneTEACHEF:By the family tree, you might say?
Mai mult e un arbore genealogic decât o carte de preziceriThis is more like a family tree than a fortune telling book
Dacă ne- am face arborele genealogic până la origini, am descoperi desigur o stea explodatăThe near spacecraft even transmitted information back to earth for about two weeks while on the surface
Ne- a pus să facem un arbore genealogic şi m- am gândit că ar fi fost un bun cadou de Crăciun pentru familia mea, ştii şi... am descoperit că bunica mamei mele a fost... a fost neagră, ceea ce înseamnă că mama mea are o parte neagră, ceea ce înseamnă că şi euWell, she made us do this family tree... and I thought it was gonna be a good Christmas present for my family.You know? And
Arborele genealogic?Gen-- genetic tree?
Privesc acest arbore genealogic, cu ramurile lui tot mai subtiriLooking at this family treeThe branches wearing thin
Ne- am pierdut jumătate din arborele genealogicWe' ve lost half our family tree!
E arborele genealogicIt' s my family tree
Profesorul, arheologul şi istoricul Enver Imamovic din cadrul Facultăţii de Filosofie din Sarajevo a finalizat recent un arbore genealogic al dinastiilor regale bosniaceSarajevo professor, archeologist and historian Enver Imamovic, from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, recently completed a genealogical tree of the Bosnian royal families
Acesta e arborele meu genealogic, ajungând până acum ‧ de aniThis is my family tree going back ‧ years
Nu discut arborele genealogicI did not come here to chatter pedigrees
Asta este arborele tău genealogic?Is that your family tree?
Bernardo Salviati poate să- şi urmărească arborele genealogic până la MachiavelliBernardo Salviati can actually... trace his family back to Machiavelli
Certificate de naştere, atestări bisericeşti, chiar întregul arbore genealogic este cercetatBirth certificates, church records, even whole family trees are submitted for consideration
V- am obţinut adresa de la o companie ce se ocupă cu arborele genealogicI- I got your address from genetic tree
Si e important pentru siguranta lor si a altora... sa obtinem cat mai multe informatii despre parintii dvs... si orice altceva in arborele dvs genealogic care ar putea explica... reactiile produse de aceste doua feteAnd it is very important for their safety and for the safety of others... that we get as much information as possible about your mother and your father... and anything about your family tree that may be able to explain... the reactions that are being caused by these two girls
Verificarea unui arbore genealogic a devenit ceva foarte laboriosOf course that the lineage has you transformed into a lucrative business
Vedeti, si eu am avut un străbunic care era exact ca voi, ascendent în arborele meu genealogicI have also some great great grand daddies.Ver top of my familiestamboom, He called Sylis Wilkinson
Le dai detaliile cărtii de credit si obtii arborele genealogic al familieiYou type in your credit- card details and up comes your family tree.It' s amazing
Un arbore genealogic plin de noduriThat' s a pretty gnarly family tree
Am arborele genealogic al luiI have his family tree
Phan Bing purcese să- şi clădescă propria cracă din arborele genealogic al familiei WoodruffPhan Bing went on to found his own branch of... the Woodruff family tree
Lucrăm la un arbore genealogic pentru şcoală, LucyWell, we' re working on a family tree project at school, Lucy
Deja am făcut partea mea din arborele genealogic... şi Ray nu pare să ştie ceva despre partea voastrăWe' ve already done my side of the family tree... and Ray doesn' t seem to know anything about yours
Identitatea, originea și arborele genealogic al componentelor evaluateThe identity, origin and pedigree of the evaluated components
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 2834 Exemple de Expresie potrivite arbore genealogic.S-au găsit în 2,78 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.