Traduceri în română:

  • arunca   
    (Verb  )
  • azvârli   
     
    a (se) arunca
  • intenționa   
  • planifica   

Expresii similare în dicţionarul germană română. (1)

schleuderpraștie

    Arată declin

Exemple de exemplu, cu "schleudern", memoria de traducere

add example
Wasserverbrauch in l pro vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) gemäß Anhang I PunktConsumul de apă pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare, exprimat în litri, pe ciclu complet de funcționare, definit ca în anexa I, nota
Luftschallemissionen beim Waschen und Schleudern im Standardprogramm Baumwolle ‧ °C bei vollständiger Befüllung in dB(A) re ‧ pW, auf die nächstliegende Ganzzahl gerundetemisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare și de centrifugare, pentru programul standard la ‧ °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re ‧ pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg
Restfeuchte bezeichnet die nach dem Schleudern in der eingefüllten Wäsche enthaltene Feuchtigkeitsmengegrad de umiditate reziduală înseamnă gradul de umiditate al încărcăturii la sfârșitul fazei de centrifugare
Du hast doch nur eine SchleuderNu ai decât o praştie
Wasserverbrauch in l nur für Waschen und Schleudern beim StandardprogrammConsumul de apă numai pentru spălare și stoarcere prin centrifugare, exprimat în litri, pentru ciclul de spălare standard la ‧°C pentru bumbac (și ciclul de stoarcere), determinat în conformitate cu procedurile de încercare din standardele armonizate menționate în articolul ‧ alineatul
Geräuschemissionen während des Wasch-, Schleuder-und Trockenvorgangs beim StandardprogrammDacă este cazul, nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare, folosind ciclul de spălare standard la ‧°C pentru bumbac și ciclul de uscare „uscare bumbac”, determinat în conformitate cu Directiva Consiliului ‧/CEE
Schleudern oder Schleuderwinkel der Arkustangens des Verhältnisses von Querbeschleunigung zur Längsgeschwindigkeit des FahrzeugschwerpunktesDerapajul sau unghiul de derapaj reprezintă arctangenta raportului dintre viteza laterală și viteza longitudinală a centrului de greutate al vehiculului
Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) (Anhang ‧ PunktConsumul de apă (spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare) (anexa ‧ punctul
Energieverbrauch in kWh pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) gemäß Festlegung in Anhang I Punkt VConsumul de energie pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare, în kWh pe ciclu complet de funcționare, definit ca în anexa I, nota V
Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung des StandardprogrammsDurata programului pentru ciclul complet de funcționare (spălare bumbac la ‧°C și „uscare bumbac”), pentru capacitatea nominală de spălare, determinat în conformitate cu procedurile de încercare din standardele armonizate menționate în articolul ‧ alineatul
Der für Waschen und Schleudern anzugebende Geräuschpegel errechnet sich aus den vorgelegten Meßwerten nach den in der Norm EN ‧ genannten Regeln (mit einem Herstellerrisiko vonNivelul sonor marcat pentru ciclurile de spălare și de stoarcere este dedus din aceste măsurări, în conformitate cu normele menționate în standardul EN ‧ (risc de furnizor ‧ %) acesta trebuie să fie mai mic sau egal cu cifrele indicate mai sus și trebuie să figureze pe eticheta energetică
Geräuschemissionen während des Wasch-, Schleuder-und Trockenvorgangs beim StandardprogrammDacă este cazul, nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spălare, stoarcere prin centrifugareși uscare, în condițiile ciclului de spălare standard la ‧°C pentru bumbac și ciclului „uscare bumbac”, în conformitate cu Directiva ‧/CEE
Haushaltswaschmaschinen, Front-und Toplader, ausgenommen Waschmaschinen mit getrennter Schleuder und Waschtrocknermașini de spălat cu încărcare prin față sau prin partea de sus, cu excepția mașinilor de spălat cu cuve separate pentru spălat și stors și a mașinilor de spălat cu uscător
Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern) (Anhang ‧ PunktConsumul de apă (doar spălare și stoarcere prin centrifugare) (anexa ‧ punctul
Wasserverbrauch in Liter pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung des StandardprogrammsConsumul de apă, în litri, pentru ciclul complet de funcționare (spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare), folosind ciclul de spălare standard la ‧°C pentru bumbac și ciclul de uscare „uscare bumbac”, determinat în conformitate cu procedurile de încercare din standardele armonizate menționate la articolul ‧ alineatul
Durch Schleudern der entdeckelten, brutfreien Waben gewonnener HonigMierea obținută prin centrifugarea fagurilor fără larve deschiși
Luftschallemissionen beim Waschen/Schleudern (‧ minemisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (‧ rpm
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung werden für Haushaltswaschmaschinen die besten am Markt verfügbaren Technologien in Bezug auf den Wasser- und Energieverbrauch, die Wascheffizienz und die Luftschallemissionen beim Waschen/Schleudern im Standardprogramm Baumwolle ‧ °C bei vollständiger Befüllung wie folgt ermitteltLa data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piață pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic, în ceea ce privește consumul de energie și apă al acestora, eficiența spălării și emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare pentru programul standard la ‧ °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, este identificată după cum urmează
gleichwertige Haushaltswaschmaschine bezeichnet ein Haushaltswaschmaschinenmodell mit der gleichen Nennkapazität, den gleichen technischen Eigenschaften und Leistungsmerkmalen, dem gleichen Energie- und Wasserverbrauch sowie den gleichen Luftschallemissionen beim Waschen und Schleudern wie ein von demselben Lieferanten unter einer anderen numerischen Handelsbezeichnung in Verkehr gebrachtes anderes Haushaltswaschmaschinenmodellmașină de spălat rufe de uz casnic echivalentă înseamnă un model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer în timpul spălării și centrifugării ca un alt model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață de același furnizor, cu un cod comercial diferit
Luftschallemissionen in dB(A) re ‧ pW, auf die nächstliegende Ganzzahl gerundet, beim Waschen und Schleudern im Standardprogramm Baumwolle ‧ °C bei vollständiger Befüllungemisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re ‧ pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare pentru programul standard la ‧ °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă
Diese Vorrichtung muss von den Benutzern leicht und ohne das Risiko, dass sie durch Schleudern zu Fall kommen, oder ohne das Risiko sonstiger schädlicher Wirkungen für Benutzer oder Dritte, gebraucht werden könnenDispozitivul de frânare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 35 Exemple de Expresie potrivite schleudern.S-au găsit în 0,571 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.