Traduceri în română:

  • fișa de atribuții pe post   

Exemple de exemplu, cu "Stellenbeschreibung", memoria de traducere

add example
de Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der Website der Agentur herunterzuladen
ro Textul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al agenției
de Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der EMEA-Website herunterzuladen
ro Textul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al EMEA
de mit der Bestätigung, wonach die auf der Auswahlliste aufgeführten Bewerber die Einstellungsvoraussetzungen nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Beschäftigungsbedingungen sowie sämtliche Auswahlkriterien der Stellenbeschreibung erfüllen
ro confirmă întrunirea de către candidații incluși pe lista restrânsă a condițiilor de angajare prevăzute la articolul ‧ alineatul din Regimul aplicabil agenților și a tuturor criteriilor de eligibilitate menționate în anunțul de post vacant
de STELLENBESCHREIBUNG
ro FIȘA POSTULUI
de Die Stellenbeschreibung, der Bewerbungsbogen sowie eine Anleitung zur Bewerbung können unter folgender Adresse abgerufen werden
ro Descrierea postului, actul de candidatură şi instrucţiunile privind trimiterea actului de candidatură pot fi descărcate la adresa următoare
de Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der Agentur-Website herunterzuladen
ro Textul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al agenției
de STELLENBESCHREIBUNG
ro FIŞA POSTULUI
de Aufgaben- und Stellenbeschreibungen und ähnliche Informationen müssen stets auf aktuellem Stand sein
ro asigurarea faptului că mandatele şi fişele postului etc. sunt actualizate şi cunoscute
de Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der EMA-Website herunterzuladen
ro Textul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al EMA
de Eine ausführliche Stellenbeschreibung, die Auswahlkriterien und eine Anleitung für die Bewerbung können unter der folgenden Adresse abgerufen werden
ro Descrierea completă a postului, criteriile de selecţie şi procedura de înscriere pot fi găsite la
de Eine ausführliche Stellenbeschreibung, die Auswahlkriterien und eine Anleitung für die Bewerbung können unter der folgenden Adresse abgerufen werden
ro Descrierea completă a postului, criteriile de selecţie şi procedurile de înscriere pot fi găsite la
de Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der EMEA-Website herunterzuladen
ro Textul complet al condiţiilor de angajare şi fişa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al EMEA
de Über den folgenden Link gelangen Sie zur Online-Bewerbung, wo Sie eine ausführliche Stellenbeschreibung und die Auswahlkriterien abrufen können
ro Linkul pentru înscrierea online, unde puteţi găsi descrierea completă a postului şi criteriile de selecţie, este
de erkennt an, dass der Dienst Internes Audit (IAS) im November ‧ seine interne Prüfung und im Oktober ‧ und Dezember ‧ seine Folgeprüfungen durchgeführt hat; stellt fest, dass die beiden wichtigen noch umzusetzenden Empfehlungen des IAS sensible Stellen und Stellenbeschreibungen betreffen
ro ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit intern în noiembrie ‧ și audituri de verificare în octombrie ‧ și decembrie ‧; remarcă faptul că cele două recomandări ale IAS care nu au fost încă aplicate se referă la o serie de posturi și fișe ale posturilor sensibile
de Überwachung der Planung und Leitung von sieben Referaten, einschließlich Ausarbeitung und Überprüfung von Arbeitsprogrammen, Stellenbeschreibungen und sonstigen Personalverwaltungsinstrumenten
ro supravegherea planificării şi a gestionării a şapte unităţi, inclusiv stabilirea şi evaluarea programelor de activitate, a fişelor de post şi a altor instrumente de gestionare a resurselor
de STELLENBESCHREIBUNG
ro DESCRIEREA FUNCȚIEI
de die Anwendung zur Verwaltung der Laufbahnzyklen, mit deren Hilfe sich die Kohärenz zwischen den Stellenbeschreibungen, den Leistungen der einzelnen Bediensteten und der Einleitung korrektiver Maßnahmen bestätigen lässt
ro aplicația de gestionare a ciclului carierelor care permite confirmarea coerenței dintre descrierea posturilor, performanțele individuale și măsurile corective întreprinse
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 24 Exemple de Expresie potrivite Stellenbeschreibung.S-au găsit în 0,606 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.