Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

oracol grecoracle

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
Avem agenţi sub acoperire foarte aproape de OracolWe have undercover agents very high up in the Oracle
Nu.Trebuie să aveţi încredere în OracolJane, you gotta listen to us
Dacă îmi promiţi că nu le vei spune, te las să te duci la oracolSo you promise not to tell, I' il let you see the oracle
Tot în apropiere se află şi Delphi – loc al oracolului şi al sanctuarului lui Apollo – cunoscut şi drept „ centrul lumii ”Also nearby is Delphi-- site of the oracle and the sanctuary of Apollo-- once known as the " navel of the world "
Muzeul Delphi, situat în apropiere de faimosul Oracol din Delphi, va fi deschis în aprilieThe Museum of Delphi, near the famous Delphic Oracle, will open in April
Maestrul Oracol declară că Michiganul e fără şobolani" Master Oracle declares Michigan rat- free. "
Atunci trebuie să consultăm oracolul, Lama NorbuThen we must ask the oracle, Lama Norbu
Nu au libertatea cuvântului fără acordul OracoluluiNo real freedom of speech without Oracle approval
Trebuie să vă încredeţi în OracolYou can' t listen to him
Ochii OracoluluiThe eyes of the Oracle
Evident, Oracolul câştigă întotdeaunaNaturally, the Oracle always wins
Probabil că Oracolul aprobă şi meniurileThe Oracle probably has approval of all menus, too
Cum vor trece de toată pază pe care Oracolul a pus- o în preajma noastră?Crede- măHow are they gonna get by all the security the Oracle has piled on us?
Totul e controlat de OracolIt' s all controlled by the Oracle
Nu apartin acestei lumi.Nici oracolul nu apartine lumii saleThe oracle doesn' t belong in his world either
Oracolul însuşi e foarte încântatThe Master Oracle himself is very pleased
Oracolul fiind un compendiu calendaristic al Ţării SubteraneThe Oraculum, being the calendrical compemdium of Underland
Spune- mi despre OracolTell me about the Oracle
Am putea avea micul nostru comunicator, ne- am luă tălpăşiţa în lumea Oracolului şi, ne vom distraIf we could just get our little communicator back, uh, we' il mosey on over to Oracle World and, uh, enjoy ourselves
Vechii greci aveau oracole, femei cu darul previziunii viitoruluiAncient Greeks had oracles, a band of women blessed with the gift of future sight
Eşti un oracol?Are you an oracle?
Eforii aleg numai cele mai frumoase fete spartane să trăiască printre ei ca oracoleThe ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live amongst them as oracles
Confuzia pe care poate o simţiţi azi care după cum aţi văzut a crescut a fost prevăzută de Maestrul OracolThe confusion that you may be feeling today as you see the unrest increase has been foreseen by the Master Oracle
Aşa că m- am întors la Oracole....... şi pe urmă le- am cerut să dea ceasul înapoi....... ca şi cum acea zi nu ar fi existatSo I went back to the Oracles...... and asked them to turn back the clock...... as though that day had never happened
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,181 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.