Traduceri în engleză:

  • oracle   
    (noun   )

Expresii similare în dicţionarul română engleză. (1)

oracol grecoracle

Exemple de exemplu, cu "oracol", memoria de traducere

add example
E aşa cum a spus oracolulIt is as the oracle foretold
Eu sunt OracolulI' m the Oracle
Tot în apropiere se află şi Delphi – loc al oracolului şi al sanctuarului lui Apollo – cunoscut şi drept „ centrul lumii ”Also nearby is Delphi-- site of the oracle and the sanctuary of Apollo-- once known as the " navel of the world "
Acum, traseul Oracolului e sigurThe Oracle' s route is safe for us now
Eşti un oracol?Are you an oracle?
Oracolul ţi- a răpit şi dorinţa?Has the oracle rogued you of your desire as well?
Oracolul însuşi e foarte încântatThe Master Oracle himself is very pleased
Aşa că m- am întors la Oracole....... şi pe urmă le- am cerut să dea ceasul înapoi....... ca şi cum acea zi nu ar fi existatSo I went back to the Oracles...... and asked them to turn back the clock...... as though that day had never happened
Când a adoptat moneda euro, Grecia era la fel de imprevizibilă ca oracolul din Delphi.When it joined the euro, Greece was as unpredictable as the Oracle at Delphi.
Ştiu că există o putere măreaţă numită Computer, mai înţeleaptă decât Oracolul din Delphi, o putere care controlează totul, şi căreia îi putem vorbiI know that there is a great power called Computer, wiser than the oracle at Delphi, a power which controls all of this, and to which we can speak
Aţi fost în lumea Oracolului?Have you been to Oracle World?
Am venit în faţa Oracolelor pentru îndrumareI come before the Oracles for guidance and direction
Dacă îmi promiţi că nu le vei spune, te las să te duci la oracolSo you promise not to tell, I' il let you see the oracle
Deja mi- am încheiat toate afacerile pământeşti, am cedat toate bunurile OracoluluiI' ve already settled all my earthly affairs, ceded all my assets to the Oracle
Evident, Oracolul câştigă întotdeaunaNaturally, the Oracle always wins
In Biblie, sau intr- un oracol?In the Bible, or in the prayer book?
Asta ti- a spus Oracolul?Is this what the Oracle has told you?
Dar cu cât am învăţat mai mult, cu atât m- am dăruit mai mult Oracolului, mi- am dat seama că e adevăratBut the more I learned, the more I gave myself to the Oracle, the more I realized it had to be true
Eforii aleg numai cele mai frumoase fete spartane să trăiască printre ei ca oracoleThe ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live amongst them as oracles
Veţi primi zilnic noi oracole, din toate colţurile ImperiuluiFresh oracles shall be delivered to you daily, from every corner of the Empire
Si Oracolul n- a spus nimic despre asta?And the Oracle said nothing of this?
Să continuăm să mergem.... ‧B conform regulilor OracoluluiCome on.Let' s just keep moving.... ‧B of the Oracle rules
Spune- mi despre OracolTell me about the Oracle
Fiindcă se pare că, deşi e sclavă şi captivă a unor bătrâni desfrânaţi, cuvintele oracolului pot da foc la tot ceea ce eu iubescBecause it seems now I' am a...... slave and captive of luxurious old men.The oracle' s words can set fire to all that I love
Angel, sper că mă înşel, dar....... ar trebui să mergi la OracoleAngel, I hope I' m wrong about this, but...... you should see the Oracles
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 80 Exemple de Expresie potrivite oracol.S-au găsit în 0,297 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.