Traduceri în română:

  • Diabet zaharat   

Exemple de exemplu, cu "Diabetes mellitus", memoria de traducere

add example
Diabetes mellitus/Hiperglucemia En pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, incluyendo los IPs, se han descrito diabetes mellitus de nueva aparición, hiperglucemia o exacerbación de la diabetes mellitus existenteDiabet zaharat/Hiperglicemie La pacienţii cărora li se administrează terapie antiretrovirală, inclusiv IP, au fost raportate diabet zaharat cu debut recent, hiperglicemie sau exacerbarea unui diabet zaharat pre-existent
Se debe prestar atención a los signos y síntomas de hiperglucemia (como polidipsia, poliuria, polifagia y debilidad), en pacientes tratados con antipsicóticos, incluyendo ABILIFY, y se debe monitorizar regularmente en pacientes con diabetes mellitus o con factores de riesgo de diabetes mellitus por el empeoramiento del control de glucosaPacienţii trataţi cu orice antipsihotice, incluzând ABILIFY, trebuie supravegheaţi pentru a se observa semnele şi simptomele de hiperglicemie (cum sunt: polidipsie, poliurie, polifagie şi slăbiciune), iar pacienţii cu diabet zaharat sau cu factori de risc pentru diabet zaharat trebuie monitorizaţi regulat pentru a se observa reducerea controlului glucozei
Hiperglucemia Se han notificado nuevos casos de diabetes mellitus, hiperglucemia, o exacerbación de una diabetes mellitus preexistente, en pacientes tratados inhibidores de la proteasa (IPsHiperglicemie La pacienţii trataţi cu inhibitori de protează (IP) s-au raportat cazuri de diabet zaharat nou apărut, hiperglicemie sau exacerbarea diabetului zaharat preexistent
En pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, incluyendo inhibidores de la proteasa, se han comunicado casos de diabetes mellitus de nueva aparición, hiperglucemia o exacerbaciones de diabetes mellitus existenteLa pacienţii trataţi cu antiretrovirale, inclusiv cu inhibitori de protează, s-a raportat apariţia diabetului zaharat, a hiperglicemiei sau exacerbarea diabetului zaharat preexistent
Si padece diabetes mellitus o si tiene antecedentes familiares de diabetes mellitusDacă aveţi diabet zaharat sau istoric familial de diabet zaharat
Diabetes mellitus tipo I-Adultos En un estudio clínico fase ‧ de ‧ semanas que compara insulina glulisina con insulina lispro administradas subcutáneamente poco tiempo (‧ minutos) antes de una comida en pacientes con diabetes mellitus tipo I que usaban insulina glargina como insulina basal, la insulina glulisina fue comparable a la insulina lispro durante el control glucémico tal y como lo reflejan los cambios en la hemoglobina glicosilada (expresada como HbA‧c equivalente) desde el punto basal hasta el punto finalDiabet zaharat de tip I Într-un studiu clinic de fază III, cu durata de ‧ de săptămâni, care compară insulina glulizină cu insulina lispro, ambele administrate subcutanat cu puţin timp (‧ minute) înainte de masă la pacienţi cu diabet zaharat tip I utilizând insulina glargin ca insulină bazală, controlul glicemic al insulinei glulizină a fost comparabil cu cel al insulinei lispro, aşa cum reiese din modificările hemoglobinei glicozilate (exprimată sub formă de HbA‧c) de la valoarea iniţială până la valoarea din momentul atingerii obiectivului final
Hiperglucemia: en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral con inhibidores de la proteasa, se han comunicado casos de diabetes mellitus de nueva aparición, hiperglucemia o exacerbaciones de diabetes mellitus existente (ver secciónHiperglicemie: apariţia diabetului zaharat, a hiperglicemiei sau exacerbarea diabetului zaharat preexistent au fost raportate la pacienţii care au primit tratament antiretroviral cu inhibitori de protează (vezi pct
Hiperglucemia Se han notificado nuevas apariciones de diabetes mellitus, hiperglucemia y exacerbación de diabetes mellitus existentes en pacientes que recibían inhibidores de la proteasaHiperglicemia La pacienţii care au primit inhibitori de proteaze s-au raportate cazuri nou apărute de diabet zaharat, hiperglicemie şi de exacerbare a diabetului zaharat existent
Los pacientes tratados con cualquier medicamento antipsicótico, incluyendo Zypadhera, deben ser vigilados para detectar signos y síntomas de hiperglucemia (tales como polidipsia, poliuria, polifagia y debilidad) e igualmente se debe controlar de manera regular a los pacientes con diabetes mellitus o con factores de riesgo de padecer diabetes mellitus, para detectar un empeoramiento del control de la glucosaPacienţii trataţi cu oricareantipsihotice, inclusiv ZYPADHERA, trebuie monitorizaţi pentru apariţia semnelor şi simptomelor de hiperglicemie (ca de exemplu polidipsie, poliurie, polifagie şi stare de slăbiciune), iar la pacienţii diabetici şi la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia
En pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, incluyendo inhibidores de la proteasa, se han notificado casos de diabetes mellitus de nueva aparición, hiperglicemia o exacerbaciones de diabetes mellitus existenteLa pacienţii care au primit terapie antiretrovirală, inclusiv inhibitori de protează, au fost raportate cazuri noi de diabet zaharat, hiperglicemie sau exacerbarea diabetului zaharat preexistent
Se ha descrito la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus, hiperglucemia o exacerbaciones de diabetes mellitus preexistente en pacientes tratados con inhibidores de proteasaLa pacienţii trataţi cu inhibitori de protează s-au raportat cazuri de apariţie a diabetului zaharat, hiperglicemiei sau agravarea diabetului zaharat preexistent
La diabetes tipo ‧ es una enfermedad en la que el páncreas no produce insulina suficiente para controlar el nivel de azúcar en la sangre o en la que el cuerpo no responde normalmente a la insulina que produce (anteriormente conocida como diabetes mellitus no dependientede insulinia o diabetes de inicio en la madurezDiabetul zaharat de tip ‧ este o boală în care pancreasul nu produce suficientă insulină pentru a controla cantitatea de zahăr din sângele dumneavoastră, sau în care corpul nu prezintă un răspuns normal faţă de insulina secretată. (diabetul zaharat de tip ‧ este cunoscut ca diabet zaharat non-insulino-dependent sau diabet zaharat cu debut la maturitate
En pacientes con diabetes mellitus, un control óptimo de la glucemia retrasa el inicio de las complicaciones tardías de la diabetes. Por lo tanto se recomienda una estricta monitorización de la glucosa sanguíneaLa pacienţii cu diabet zaharat, optimizarea controlului glicemic întârzie debutul complicaţiilor diabetice tardive.De aceea, se recomandă monitorizarea atentă a glicemiei
La diabetes tipo ‧ también se llama diabetes mellitus no dependiente de insulina o DMNDIDiabetul zaharat de tip ‧ este denumit, de asemenea, diabet zaharat non-insulino-dependent sau DZNID
Actúan conjuntamente para controlar los niveles de azúcar en la sangre en pacientes con una forma de diabetes llamada diabetes mellitus tipoAcestea acţionează împreună pentru a controla valorile zahărului din sânge la pacienţii cu o formă de diabet zaharat denumită ‘ diabet zaharat de tip ‧ ’
En pacientes con diabetes mellitus, un control óptimo de la glucemia retrasa el inicio de las complicaciones tardías de la diabetesLa pacienţii cu diabet zaharat, optimizarea controlului glicemic întârzie debutul complicaţiilor diabetice tardive
Si padece diabetes tipo ‧ (diabetes mellitus dependiente de insulina), no deje de administrarse su insulina y de seguir tomando suficientes hidratos de carbonoDacă aveţi diabet zaharat de tip ‧ (diabet zaharat insulino-dependent), nu întrerupeţi insulina şi continuaţi să vă asiguraţi un aport adecvat de glucide
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1650 Exemple de Expresie potrivite Diabetes mellitus.S-au găsit în 5,233 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.