Traduceri în română:

  • fișa de atribuții pe post   

Exemple de exemplu, cu "Stellenbeschreibung", memoria de traducere

add example
die Anwendung zur Verwaltung der Laufbahnzyklen, mit deren Hilfe sich die Kohärenz zwischen den Stellenbeschreibungen, den Leistungen der einzelnen Bediensteten und der Einleitung korrektiver Maßnahmen bestätigen lässtaplicația de gestionare a ciclului carierelor care permite confirmarea coerenței dintre descrierea posturilor, performanțele individuale și măsurile corective întreprinse
Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der EMEA-Website herunterzuladenTextul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al EMEA
STELLENBESCHREIBUNGDESCRIEREA FUNCȚIEI
Über den folgenden Link gelangen Sie zur Online-Bewerbung, wo Sie eine ausführliche Stellenbeschreibung und die Auswahlkriterien abrufen könnenLinkul pentru înscrierea online, unde puteţi găsi descrierea completă a postului şi criteriile de selecţie, este
Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der EMEA-Website herunterzuladenTextul complet al condiţiilor de angajare şi fişa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al EMEA
Informieren Sie sich über die Stelle , um die Sie sich bewerben . Die StellenbeschreibungSe pune accent pe munca în echipă , pe capacitatea de a lua iniţiativă , pe flexibilitate ? arătaţi că fiecare dintre aceste cerinţe vi se potrivește , cu exemple concrete din experienţa dumneavoastră
mit der Bestätigung, wonach die auf der Auswahlliste aufgeführten Bewerber die Einstellungsvoraussetzungen nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Beschäftigungsbedingungen sowie sämtliche Auswahlkriterien der Stellenbeschreibung erfüllenconfirmă întrunirea de către candidații incluși pe lista restrânsă a condițiilor de angajare prevăzute la articolul ‧ alineatul din Regimul aplicabil agenților și a tuturor criteriilor de eligibilitate menționate în anunțul de post vacant
Die Aufgaben und Pflichten der jeweiligen Funktionsträger ( Finanzinitiatoren und Prüfpersonal sowie Betriebsinitiatoren und Prüfpersonal ) werden in der Stellenbeschreibung ausgeführt .În acest context , au fost testate 30 de plăți – selec ționate în mod aleatoriu – privind programele de eradicare și de monitorizare a bolilor la animale .
erkennt an, dass der Dienst Internes Audit (IAS) im November ‧ seine interne Prüfung und im Oktober ‧ und Dezember ‧ seine Folgeprüfungen durchgeführt hat; stellt fest, dass die beiden wichtigen noch umzusetzenden Empfehlungen des IAS sensible Stellen und Stellenbeschreibungen betreffenia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit intern în noiembrie ‧ și audituri de verificare în octombrie ‧ și decembrie ‧; remarcă faptul că cele două recomandări ale IAS care nu au fost încă aplicate se referă la o serie de posturi și fișe ale posturilor sensibile
STELLENBESCHREIBUNGFIȘA POSTULUI
Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der EMA-Website herunterzuladenTextul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al EMA
Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der Agentur-Website herunterzuladenTextul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al agenției
Überwachung der Planung und Leitung von sieben Referaten, einschließlich Ausarbeitung und Überprüfung von Arbeitsprogrammen, Stellenbeschreibungen und sonstigen Personalverwaltungsinstrumentensupravegherea planificării şi a gestionării a şapte unităţi, inclusiv stabilirea şi evaluarea programelor de activitate, a fişelor de post şi a altor instrumente de gestionare a resurselor
Beiden umgesetzten Maßnahmen handelte es sich insbesondere um die Fertigstellung und A ktualisierung der Stellenbeschreibungen , die Stärkung der Verantwortung der Anweisungsbefugten , längere Fristen bei der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen , eine angemessene Überwachung der Tätigkeiten des Zentrums , eine Bewertung der Risiken , eine klare Definition des Status der Einrichtung als bezuschusste oder eigenfinanzierte Einrichtung sowie die Gewährleistung eines so genannten Hand-over - Verfahren s für alle wesentlichen Funktionen .Acţiunile realizate conţineau în special finalizarea ş i actualizarea fi ş e lor posturilor , responsabilizarea ordonatorilor , termene mai lungi pentru publicarea avizelor în legătură cu posturile vacante , o monitorizare adecvată a activităţilor centrului , o evaluarea riscurilor , o definire clară a statutului agenţiei ca organism subvenţionat sau autofinanţat , precum ş i asigurarea unei proceduri de „ hand-over ” pentru toate funcţiile esenţiale .
Eine ausführliche Stellenbeschreibung, die Auswahlkriterien und eine Anleitung für die Bewerbung können unter der folgenden Adresse abgerufen werdenDescrierea completă a postului, criteriile de selecţie şi procedura de înscriere pot fi găsite la
Ein gutes Bewerbungsformular sollte Ihnen eine klare Beurteilung des Bewerbers auf der Grundlage der Stellenbeschreibung und der Bewerberbeschreibung ermöglichen .Un bun formular de înscriere la concurs trebuie să vă permită să vă faceţi o idee clară cu privire la candidat în funcţie de descrierea postului şi de specificaţia privind calităţile personale .
Die vollständigen Bedingungen und die Stellenbeschreibungen sind von der Website der Agentur herunterzuladenTextul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al agenției
STELLENBESCHREIBUNGFIŞA POSTULUI
Aufgaben- und Stellenbeschreibungen und ähnliche Informationen müssen stets auf aktuellem Stand seinasigurarea faptului că mandatele şi fişele postului etc. sunt actualizate şi cunoscute
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 30 Exemple de Expresie potrivite Stellenbeschreibung.S-au găsit în 0,354 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.